TRẠM LẶP TÍN HIỆU (REPEATER)

 • Duplexer Cellwave VHF

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Duplexer Cellwave VHF

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Duplexer Cellwave UHF

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Duplexer Cellwave UHF

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Trạm lặp Icom FR5000/FR6000

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Trạm lặp Icom FR5000/FR6000

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Nguồn cấp điện Diamond GSV-3000

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Nguồn cấp điện Diamond GSV-3000

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Nguồn cấp điện Diamond GSV-1200

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Nguồn cấp điện Diamond GSV-1200

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Trạm lặp tiếp tín hiệu Motorola CDR700

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Trạm lặp tiếp tín hiệu Motorola CDR700

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Trạm lặp tín hiệu Motorola CDR500

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Trạm lặp tín hiệu Motorola CDR500

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Anten Decibel DB222

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Anten Decibel DB222

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Anten Decibel DB408

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Anten Decibel DB408

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Anten Decibel DB404

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Anten Decibel DB404

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Anten Diamond BC200

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Anten Diamond BC200

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Anten Diamond F22

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Anten Diamond F22

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Nguồn cấp điện Astron SS-18

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Nguồn cấp điện Astron SS-18

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Nguồn cấp điện 13.8V 30A

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Nguồn cấp điện 13.8V 30A

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Cáp Cao Tần 7/8 Inch RFS

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Cáp Cao Tần 7/8 Inch RFS

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Cáp Cao Tần 1/2 Inch

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Cáp Cao Tần 1/2 Inch

   


  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Cáp Đồng Trục 10DFB

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Cáp Đồng Trục 10DFB

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Cáp Đồng Trục 8DFB

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Cáp Đồng Trục 8DFB

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Cáp Đồng Trục RG58A/U

  Nhà phân phối Bộ Đàm Motorola Chính Hãng Tại Việt Nam
  Cáp Đồng Trục RG58A/U

  Bodamplus.com cam kết về sản phẩm:

   Sản phẩm chính hãng, mới 100%.

   Miễn phí giao hàng toàn quốc.

   Tư vấn, phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành cực nhanh.


  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết