Làm thế nào để kiểm tra phạm vi và độ rõ của bộ đàm?

Phạm vi và độ rõ là một trong những điều quan trọng của bộ đàm nhất bởi vì nếu thông tin bạn muốn không thể được truyền đi, thiết bị này hoàn toàn vô dụng. Vậy làm thế nào để kiểm tra được phạm vi và độ rõ khi chọn mua bộ đàm?

Trên các bộ đàm, các nhà sản xuất sẽ cung cấp một phạm vi ước tính mà thiết bị này sẽ đạt được về phạm vi và độ rõ. Tuy nhiên những con số đó được tính toán ở trong điều kiện lý tưởng với tầm nhìn trực tiếp, thường không phải là con số thực tế và hầu hết các thương hiệu sẽ công khai thừa nhận điều này. Do đó, phạm vi và độ rõ thường sẽ thấp hơn so với thông số trên thiết bị.

Bạn có thể kiểm tra phạm vi và độ rõ ràng của từng bộ đàm bằng cách nói các chữ cái và số ngẫu nhiên trong khoảng cách nửa dặm với một người còn lại. Người này chỉ cần lắng nghe và viết ra những gì nghe được. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi vai trò, lặp lại thử nghiệm để kiểm tra cả việc phát và nhận thông tin của bộ đàm. Một trong những bộ đàm tốt nhất cho phạm vi và độ rõ ràng là Motorola T600 H20.

Bạn cũng có thể thử nghiệm về phạm vi tối đa mà bộ đàm hoạt động tốt dựa trên thông số mà nhà sản xuất cho biết. Bạn có thể thử ở khoảng cách thấp hơn và tăng dần phạm vi.

Kiểm tra về phạm vi tối đa mà bộ đàm hoạt động tốt

Để đảm bảo bộ đàm hoạt động với phạm vi và độ rõ gần nhất với thông số mà nhà sản xuất cung cấp, bạn nên chọn mua bộ đàm tại các thương hiệu nổi tiếng, uy tín và ở các cơ sở bán hàng chất lượng tốt.